Založte si MůjÚčet

  • Účet pro vaše běžné finanční potřeby​

S bankovním účtem od Komerční banky získáte:

  • Vedení účtu zdarma
  • Všechny výběry z bankomatů KB zdarma
  • Moderní mobilní bankovnictví

Zadejte níže své kontaktní údaje a zvolte si způsob sjednání osobního účtu online nebo na pobočce.

Pokračováním v žádosti beru na vědomí zpracování osobních údajů a prohlašuji, že nejsem politicky exponovaná osoba. ?

Pokračováním v žádosti beru na vědomí, že KB bude osobní údaje zpracovávat za účelem jednání o uzavření smlouvy a v případě uzavření smlouvy mezi mnou a KB po dobu trvání smluvního vztahu a dále dle zákonných lhůt pro archivaci.

Poučení: Na svou písemnou žádost máte za podmínek stanovených v ustanovení § 12 ZOOÚ, právo na informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jakož máte další práva stanovená v § 21 ZOOU, zejména právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu. Máte právo obrátit se v případě porušení povinností KB na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.


Bezplatná linka: 800 111 124